Nye indlæg

 
 

Døde fisk i Tryggevælde og Køge å.

22-09-2018 21:21
Der har de sidste små to uger været rapporteret om døde fisk i både Tryggevælde og Køge å.
Først skal det siges, at der ikke er en sammenhæng samt at det er sket med cirka en uges mellemrum.
Både Stevns og Køge kommune har nu officielt meldt ud om episoderne.

Tryggevælde å.
Om morgenen tirsdag d. 11 september blev der fundet døde fisk fra skovstykket (lidt opstrøms solgårdsparken) og ned til slusen. Det var primært større rimter, brasen og suder, der var fundet døde.
Vi har siden været i løbende kontakt med Stevns kommune


Foto: Mads Brinck Lillelund, Stevns Kommune

Stevns kommune har undersøgt og foretaget målinger i området, der ikke underbygger en mulighed for en decideret forureningskilde. Yderligere har forholdende ikke gjort en saltslåning muligt på tidspunktet hvor fiskene døde - Se billede af graf og den røde pil.

* Såfremt graferne følger hinanden har slusen været åben.*

Hverken Stevns kommune eller vi kan give en endelig konklusion. Målinger og undersøgelser peger dog mest i retning af en bundvending kort opstrøms Solgårdsparken, kombineret med et i forvejen lavt iltindhold, der så nedstrøms har ramt et relativt begrænset område med fisk. Antagelsen er, at havde hele strækket ned til slusen været ramt havde antallet af døde fisk været langt langt større.

Se artikel med forklaring fra Stevns kommune her.

Køge å.
Cirka en uge efter episoden i tryggevælde å blev der også rapporteret om døde fisk i køge å.
Den lilla pil på grafen viser tidspunktet, hvilket illustrerer - godt nok for tryggevælde å - en ret stor vandstandsstigning. Dette hænger godt sammen med, at køge kommune har registreret et højt saltindhold i nedre del af køge å. Der er i Køge å altså dermed tale om en såkaldt saltslåning - Se udmelding fra Køge kommune på facebook, eller artikel fra tv2 lorry her.


Når der findes større mængder døde fisk, eller en form for forurening, er det vigtigste en hurtig reaktion, så der hurtigt kan foretages målinger. Dermed er muligheden for at finde årsagen langt større.
Derfor vil vi rigtig gerne opfordre alle til at følge denne guide, hvis du i fremtiden oplever noget lignende - Klik her

Venlig hilsen
Køge Sportsfiskerforening

Kategori: KSF
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Niels Juels vej 9, 4640 Faxe - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com