Vandplejeudvalg

KSF vandplejeudvalg

I Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg byder vi alle velkommen.
Vandplejeudvalget er fundamentet for Køge Sportsfiskerforening.
Vores opgave er at pleje vores fiskevande så vores medlemmer for de bedste fiskebetingelser for at kunne udøve deres hobby.
Vandplejeudvalget har mange opgaver, og fælles for dem alle at vi tilstræber at forbedre levevilkårene for fisk. Vi laver vores arbejde i respekt, forståelse og i dialog med det omgivende samfund, men vi har som mål at forbedre fiskeriet og naturen for os selv, vores børn og børnebørn.
KSF vandplejeudvalgs mange opgaver er:

  • Vi laver restaureringer ved udlægning af gydegrus og skjulesten
  • Vi planter træer.
  • Vi planter de hjemmehørende vandplanter ud i vandløbende.
  • Vi laver bestandsanalyser ved hjælp af elfiskeri efter halvårsfisk.
  • Vi laver gydebanketællinger.
  • Vi opsætter smolt fælder, så vi kan måle hvor mange fisk vores vandløb producerer.
  • Vi elfisker efter moderfisk, så vi kan sætte fisk ud i vandløbene, indtil vandløbene igen kan blive selvreproducerende.
  • Vi sender vores medlemmer på restaureringskurser, så de får indblik og forståelse for vandløbs betydning i naturen.

Vores arbejde er selvsagt koncentreret om de fiskevande hvor vores medlemmer har interesser. Primært Tryggevælde Å, Køge Å og Vedskølle å, men vi samarbejder gerne med alle andre, der har de samme interesser og vi vil altid bakke op om tiltag der styrker naturen og lystfiskeriet på Sjælland.
Ønsker du at deltage i KSF vandplejeudvalgs arbejde, kræver vi ikke at du melder dig ind i KSF, men vi ser gerne at du gør det, da det styrker Køge Sportsfiskerforenings arbejde for et bedre vandmiljø.