Klubmesterskab

KSF’s Klubmesterskab

Klubmesterskabet skal kunne vindes af alle KSF medlemmer,  og derfor afgøres klubmesterskabet med et pointsystem. Samtidig skal klubmesterskabet være med til at udbrede kendskabet til KSF og KSF’s fiskevande. For at dine fangster tæller i klubmesterskabet skal du rapportere dine fangster på en af de følgende to måder:

 • Lav et nyt opslag på KSF’s facebookside med billede af fangsten. Oplys vægt (i gram), længde (i cm) på fisken samt dato for fangst. Fangststedet behøver ikke indeholde zoneangivelse, men blot Tryggevælde/Køge Å eller Kimmerslev/Dalby sø.
  Skriv gerne en kort fangstrapport, hvor du deler oplevelsen med alle i KSF.
 • Send en e-mail med billede af fangsten, samt vægt (i gram), længde (i cm), fangstdato og fangststedet til Jesper Stenkilde på mail @ stenkilde.dk (uden mellemrum).
  Du skal være indforstået med, at billede og fangstinformation bliver lagt op på KSF’s facebookside.

Konkurrencen følger kalenderåret fra og med 1 januar til og med d. 31 december. Vinderne kåres ved årets afslutning og præmierne uddeles ved den ordinære generalforsamling.

Stillingen vil løbende holdes opdateres på hjemmesiden

Præmier

Du kan vinde det samlede klubmesterskab eller du kan vinde inden for én specifik art.

For det samlede klubmesterskab er der følgende præmier:
1. Præmie: Gavekort 2000,-
2. Præmie: Gavekort 500,-
3. Præmie: Gavekort 300,-

For hver art er der følgende præmier:
1. Præmie: Gavekort på 1000 kr
2. Præmie: Gavekort på 500 kr
3. Præmie: Gavekort på 250 kr
Herudover trækkes der lod om 2 gavekort á 250 kr mellem alle tilmeldte pointgivende fisk per art (1.-3. pladsen er ikke med i lodtrækningen)

Præmier udleveres til generalforsamling, er man forhindret i at deltage, kan de hentes i op til 30 dage efterfølgende hos næstformanden.

Følgende specifikke arter tæller med i klubmesterskabet:

 • Aborre
 • Brasen
 • Gedde
 • Karusse (Inkl. alle typer og hybrider)
 • Rimte
 • Skalle (Inkl. alle typer)
 • Suder

Junior klubmester
Den bedste placeret juniorfisker på KSF klubmesterskab bliver hvert år premieret med et gavekort på på 1000kr.

Pointsystem
Den største fisk inden for hver art giver 20 point, den næststørste giver 19 point og så fremdeles. Du kan kun have 1 fisk af hver art, der giver point. Det medlem med totalt flest point på tværs af arterne vinder klubmesterskabet. Den største inden for hver art vinder den respektive arts konkurrence. Hvis 2 fisk vejer det samme vil længden og dermed bedste konditions faktor tælle. Det er derfor bedst at angive længden på din fangst også. 

Regler
Fisken skal være fanget og kroget foran gællerne, og tæller derfor ikke, hvis den bliver fejlkroget i f.eks. ryggen.

Kun fangster fanget i KSF’s vande kan være med i konkurrencen.
Dvs, at fisken SKAL være fanget et af de steder, der er angivet som KSF fiskevande på de digitale kort her på hjemmesiden – Se dem her

En specifik art kan ikke tilmeldes klubmesterskabet såfremt den er fanget i dens fredningsperiode – Uanset om den er fanget som bifangst.

Fangstrapporter skal altid “afleveres” senest 2 uger efter fangstdatoen (Enten i KSF’s facebook gruppe eller per mail til Jesper Stenkilde), dog altid senest d. 31 december. Den ansvarlige for klubmesterskabet, pt Jesper Stenkilde, vurderer suverænt om en fangst overholder de gældende regler.
Vurderinger og beslutninger ved eventuelt snyd gøres alene af den samlede siddende bestyrelse.


Reglerne er gældende per 1/1-2023