Ulovligt fiskeri – Hvad gør du?

Hvis du enten tilfældigt, eller ved kontrol, opdager ulovligt fiskeri af enhver form – Så er nedenfor skitseret de forskellige scenarier, og hvad du opfordres til at gøre.

Hvis der udøves fiskeri med stang uden gyldigt medlemskab eller dagkort på foreningens stræk i Tryggevælde å og Køge å:
– Forsøg først venligt at oplyse om reglerne
– Forsøg venligt at bede pågældende om at afslutte fiskeriet og forlade stedet
– Hvis ovennævnte ikke har nogen effekt, så ring 114 og meld det til politiet
– Ring derefter også til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Hvis politi eller fiskerikontrol kontaktes bedes du kontakte bestyrelsen via telefon eller email med information om hændelsen

Vi kan ikke anbefale at du begiver dig ud i en risikabel konfrontation, selvom det meget vel kan være svært at lade være. Det kan hurtigt udvikle sig uheldigt, og du skal passe på dig selv i en sådan situation.

Hvis der udøves ulovligt fiskeri med stang i Kimmerslev eller Dalby Sø:
– Ring til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Hvis fiskerikontrollen ikke kan rykke ud, så anmeld det via linket her: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri
– Ring 114 og meld det til politiet
– Informer gerne Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge kommune.
– OBS: Vi kan som forening ikke bortvise folk fra søerne.

Hvis et ulovligt faststående redskab, f.eks. garn/ruser, opdages på foreningens stræk i Tryggevælde og Køge å:
– Ring til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Anmeld det via linket her: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri
– Ring eller email til bestyrelsen med information om hændelsen hurtigst muligt – Se kontaktinfo her

Hvis et ulovligt faststående redskab, f.eks. garn/ruser, opdages i Kimmerslev eller Dalby sø:
– Ring til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Anmeld det via linket her: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri
– Ring eller email til bestyrelsen med information om hændelsen – Se kontaktinfo her

Hvis igangværende fiskeri – uanset hvor – med ulovlige garn/ruser af en eller flere gerningsmænd opdages:
– Ring 114 med det samme og meld det til politiet
– Ring derefter også til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Hvis fiskerikontrollen ikke kan rykke ud, så anmeld det via linket her:
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri
– Hvis muligt så vent på afstand af dem
– Hvis de stikker af inden politiet eller kontrol kommer, så se om du kan få nummerplade og biltype noteret (informer politiet herom bagefter). Du må dog ikke sætte dig selv i farlig situation for dette.
– Hvis KSF fiskevand: Ring eller email til bestyrelsen med information om hændelsen – Se kontaktinfo her

Vi kan ikke anbefale at du konfronterer eventuelle gerningsmænd selv, selvom det meget vel kan være svært at lade være. Det kan hurtigt udvikle sig uheldigt, og du skal passe på dig selv i en sådan situation. Samtidig er det også bedst, hvis de tages på fast gerning af myndighederne.

Hvis et ulovligt faststående redskab, f.eks. garn/ruser, opdages alle andre steder uden relevans for KSF:
– Ring til Fiskerikontrollen (Døgnvagt: 72185609 eller Ringsted afdeling: 72185830)
– Anmeld det via linket her: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri