Havørredfiskeri i Tryggevælde Å

Fiskeriet efter havørred i Tryggevælde Å er meget afhængigt af vandføringen i åen, når efterårets regn sætter ind kommer opgangs fiskene for alvor.
De første kommer normalt i august måned, men det store optræk kommer langt senere, i oktober og november. På dette tidspunkt er der normalt kommet en god vandføring i åen. Åen er født af afstrømmet overfladevand, da der ikke falder meget regn på sjælland. Specielt om sommeren er der meget begrænset vandføring og åen nederste 10-15 km er langsomt strømmende.
Fiskeri efter havørreder i åen er klart bedst i de kolde og vandrige måneder, om vinteren og det tidlige forår.
På de kendte stræk nederst på åen er der et rigtig godt fiskeri efter havørreder og grønlændere især i marts og april.
Der fanges også en del nedgængere og enkelte blanke overspringere.
Ørred er fredet fra 15. november til dagen før 1. marts, så i denne periode kan det anbefales at fiske efter åens andre spændene arter, da åen selvfølgeligt ikke lukkes for fiskeri fordi ørreden er fredet.
Alle de normale metoder til at fange havørreder virker i Tryggevælde Å , flue, spinner, blink, orm osv.
Åens nedre stræk er langsomt flydende der finder man ørrederne stående overalt i åen, som tommelfingerregel skal de findes ved bunden.
De små grønlændere står ofte i små flokke og en del steder midt ude i åen.
Havørredstammen er kendt som en af de bedst voksende ørredstammer på Sjælland og opgangsfiskene ses op til over ti kilo.

Knæk og bræk.

Læs mere om de forskellige ørreder her :

Overspringer.
En overspringer er, som navnet siger, en havørred, der springer en gydning over og bliver i havet. Små overspringere under 50 cm betragtes som store grønlændere. Overspringere på 50 – 60 cm er forholdsvis talrige i månederne januar – april. Store overspringere over 60 cm er ubeskriveligt smukke, fede og blanke og derfor den fisk, alle havørredfiskere drømmer om.

Grønlænder.
Om vinteren kan du foruden nedgængere også støde på flokke af små, blanke havørreder. Det er små endnu ikke kønsmodne havørreder. De fleste er under mindstemålet, men ca. 1/3 sniger sig over de 40 cm. De små, blanke vinterfisk kaldes for grønlændere, og over mindstemålet er de en fornøjelse på spisebordet.

Nedgængere.
Når havørreden om vinteren har været oppe i de danske åer og bække for at gyde, vender den atter tilbage til havet. Efter gydningen er fisken mere eller mindre afkræftet og tynd. Den bruger de første måneder i havet på at spise en masse og atter komme i top kondition. Disse magre, men til tider store havørreder kaldes af lystfiskere nedgængere, og de er ret almindelige langs kysten i månederne januar – april. De fleste vælger at genudsætte disse fisk, fordi de er ret dårlige og kedelige spisefisk. En forsigtig genudsætning og et håb om et gensyn efter maj måned er du generelt bedst tjent med.

Opgangs havørred eller også kaldet farvede fisk.
Om efteråret søger de gydemodne havørreder mod deres gydevandløb, og den blanke jagtdragt med de løse skæl skiftes ud med den mere robust fastskællede brune gydedragt. I større åer – som Odense Å – sker denne forvandling primært oppe i åen. Ørreder, der søger mod mindre åer bliver dog allerede farvede, mens de stadig er i havet langt fra åen. Fra august til december er mange af de større havørreder, der fanges, derfor mere eller mindre farvede. Efter d. 15. november er disse farvede havørreder fredede, men indtil denne dato er det tilladt at hjemtage dem. En farvet havørred er en fin spisefisk, og der er derfor ikke noget galt i at hjemtage en farvet havørred. Rigtig mange vælger dog at genudsætte især hunfisken, da de er fyldt med rogn til slægtens videreførelse. Det synes vi er en rigtig god ide.