Medefiskeri i Tryggevælde Å

Tryggevælde å er et rent paradis for medefiskere, og der er en stor og sund bestand af fredfisk.

Fiskeriet foregår oftest med flåd med agnen lige over bunden, men på nogle pladser på den rigtige dag kan bundmede give et fantastisk fiskeri.

De bedste og mest anvendte agn til medefiskeri efter skaller og brasen i Tryggevælde å er maddiker og orm.
Majs og brød kan også give gode fangster af store skaller, brasen og rimter.

Snyd ikke dig selv for en sommeraften ved åen efter karusser – Der er mange og de er af en ganske pæn størrelse.
De fanges bedst på majs og orm fisket på flåd med “løfte-metoden”.

I åen er mørkt eller sort forfoder generelt klart at fortrække.
Tilsæt casters , maddiker og klippet orm – Det er vejen til succes.
Der skal ikke de store mængder af foder til, og hvis du rammer en af de store dage, så tilsæt da foderet mere agn så de fisk du har på pladsen har noget at spise.

Fiskene trækker op og ned af åen, så hvor de store stimer er, er ikke til at sige.

Fra Prambroen til og med de tre flydebroer (i Zone 1) er der gode – men svingende – pladser med mulighed for fine fangster. I zone 2 og 3 er der ofte et stabilt fiskeri, men der er også mulighed for vilde fangster.