Aborre fiskeriet i Tryggevælde å

Aborre fiskeriet i tryggevælde å har en lang historie og for mange er det forbundet med mange års tradition.
På de gode dage er det noget af det bedste på Sjælland, det kræver lidt lokal kendskab og lidt held at ramme de store stimer.

De flotte tiger stribet fisk kan fanges i åen hele året, men det er i de kolde måneder fiskeriet er bedst.
Især sent på efteråret og tidligt på foråret er der mange og flotte aborre i Tryggevælde Å. 

De lokale Aborre fiskere har det bedste fiskeri mellem slusen og prambroen, men engen har flere gange vist fantastisk fiskeri.

Aborrene kan fanges på spinner, jiggs, wobler, flue, orm, små skaller og rejer.
De største fangster jeg har overværet og hørt om er fanget på de første 100 meter på indersiden af slusen. Her har det været rejer og orm der har været den bedste agn.
Alle metoder bliver brugt og alle metoder giver fisk, hvilken taktik og teknik du vil bruge for at overlistet de tigerstribet rov fisk er op til dig.
Jeg har selv under medefiskeri med orm efter brasen, fanget mange flotte aborre ude på engen og set mange blive fanget der med samme taktik.

Størrelsen på de store fisk er omkring 1,2 kg, bestanden har det godt og der er kommet flere store fisk de sidste par år.

Knæk og bræk.

VIGTIGT:
KSF anbefaler at hjemtagelsen at aborre begrænses og husk mindstemål hvis der skal en enkelt med hjem på stegepanden.
(Fiskeri på slusen og udefter er strengt forbudt