Aborrefiskeri i Tryggevælde å

Fiskeriet efter aborrer i Tryggevælde å har en lang historie og for mange er det forbundet med mange års tradition.
På de gode dage er det noget af det bedste på Sjælland – Det kræver lidt lokalkendskab og lidt held at ramme de store stimer.

De flotte tigerstribede fisk kan fanges i åen hele året, men det er i de kolde måneder fiskeriet er bedst.
Især sent på efteråret og tidligt på foråret er der mange og flotte aborrer i Tryggevælde Å. 

De lokale aborrefiskere har det bedste fiskeri mellem slusen og prambroen, men engen har flere gange vist fantastisk fiskeri.

Aborrerne kan fanges på spinner, jiggs, wobler, flue, orm, små skaller og rejer.
De største fangster der er overværet og hørt om er fanget på de første 100 meter på indersiden af slusen. Her har det været rejer og orm der har været den bedste agn.
Alle metoder bliver brugt og alle metoder giver fisk, hvilken taktik og teknik du vil bruge for at overliste de tigerstribede rovfisk er op til dig.

Selvom der er blevet flere store fisk de sidste par år med flere omkring 2 kg, så er bestanden ikke som den var i gamle dage. Det arbejder vandplejeudvalget dog på at genskabe så vidt muligt – Og det går den rigtige vej.

Knæk og bræk.