Tryggevælde Å

Om Tryggevælde å

Mindstemål, fredningstider og fangstbegræsninger for Tryggevælde åFangstbegrænsninger er per dag per person 

ArtMin.FredningDer må kun hjemtages
Havørred40 cm16 Nov. – 15 Jan.Max 2 stk, heraf 1 over 60 cm
Bækørred30 cm16 Nov. – 15 Jan.Max 2 stk mellem 30-40 cm
Gedde60 cm1 Apr. – 30 Apr.Max 2 stk, heraf 1 over 70 cm
Aborre25 cmIngen fredningMax 2 stk, heraf 1 over 35 cm
Ål35 cmIngen fredning 

Hvor må jeg fiske med dag kort og hvor må jeg fiske som medlem.

Dagkort :  I KSF har vi tre stykker hvor du du må fiske som gæst med et dagkort. Stykke 1. Mellem slusen og Prambroen på vandsiden.
Stykke 2. Skovstykket opstrøms prambroen på landsiden til gangbroen.
Stykke 3. Engen starter for enden af Elverhøjen og strækker sig op til lige før Vallø.
Se digitalt kort her…

Fra slusen til prambroen må der fiskes på vand siden (højre side af åen set fra Prambroen)
Det er klart det mest besøgte stræk af både medlemmer og gæster, det skyldes både det gode fiskeri og mange nemt tilgængelige pladser.
Det er strengt forbudt at fiske på ydersiden af slusen.
På indersiden af slusen er der flere gode fiske pladser på begge sider at åen, det er mange nemt tilgængelige pladser de første små 100 meter.
Fiskeriet her er enten fantastisk eller mindre godt, på gode dage er specielt aborre fiskeriet fantastisk.
Den største gedde fanget i tryggevælde å er fanget i svinget på flue, en kæmpe fisk på 16 kg. Normalt går gedderne ellers længere oppe af åen.
Det næste stykke ca. Halvvejs til Prambroen er svært tilgængeligt og kræver skridt støvler eller vaders. Der er dog tre fiskebroer som er fine pladser, for at komme til to af de tre broer kræver det gummistøvler.
Der er ofte mange fisk her både fredfisk og aborre (havørreder når de er på vej op og på vej ud af åen forår og efterår)
Mellem Prambroen og den første fiske bro er der mange nemt tilgængelige fiskepladser, her er mange fredfisk og gedder.

Skoven er klart den største natur oplevelse og det bedste fiskeri.
Skoven giver næsten altid et stabilt fiskeri af både aborre, gedder og fredfisk.
Som medefisker er det på de store dag ikke mindre end et paradis, store brasen, rimter og skaller.
Vægte mellem 20 og 40 kg. Er mere reglen end undtagelsen.
Der bliver også fanget enkelte suder og karper hver år.

I vinter halvåret og specielt i maj er det også her der bliver fanget flest gedder, mange over 5 kg. Og en del over 10 kg.
Gummistøvler er nødvendigt her.
Der er indgang til skoven fra prambroen gennem lågen, overgang midt i skoven og fra stien ved gangbroen opstrøms skov stykket.
Tag hensyn hvis der er køer på skov strækket.

Engen er et langt åbent stykke der strækker sig fra den røde gangbro nedstrøms engen, til hvor folden ender ved Vallø.
Der er kun adgang til engen over trappestien fra stien nedstrøms engen, tag hensyn hvis der er køer på engen.
Strækket er medium svært tilgængeligt , minimum gummistøvler er påkrævet.
Fiskeriet her er ligesom i skoven stabilt og på gode dage fantastisk.
En god dag kan godt give 5-8 flotte gedder, 20- 40 kg. Fredfisk eller et super godt aborre fiskeri.
Grunden til der ikke fiskes så meget her er at der er meget åbent så vinden kan drille eller være kold, der er et godt stykke at gå og fiskepladserne er lidt sumpet.
Men når det er sagt… fiskeriet er fantastisk og der er massere af plads.  Medlemmer:
Som medlem har du flere muligheder opstrøms de tre dagkort stykker.
beskrivel af disse kommer senere, se kortbogen

Fiske arter i tryggevælde å.

Grå skaller: stor bestand, kan fanges hele året.

Rudskaller: lille til medium bestand, kan fanges hele året.

Brasen: stor bestand, kan fanges hele året. ( de største bliver fanget forår og efterår op til 4 kg)

Rimter: mellemstor bestand, fanges tidligt forår og efterår.

Suder: lille bestand, fanges om sommeren.
(Største indrapporteret 3,125 kg)

Karper: meget lille bestand men de er der og der bliver fanget nogle hvert år.

Geder : stor bestand, største indrapporteret 16 kg.
Fredet fra 1. April til 1. Maj.

Aborre: stor bestand, de største fanges i de kolde måneder. 
Ål: lille bestand, må fanges men skal genudsættes på grund af totalfredning.

Havørreder : mellemstor bestand, fanges efterår og forår.
Fredet 16 november til 15 januar.

Bækørreder : lille bestand, største indrapporteret 53 cm.

Vi anbefaler fiskene behandles skånsomt og genudsættes. Knæk & Bræk