Tryggevælde Å

Om Tryggevælde å

Mindstemål, fredningstider og fangstbegræsninger for Tryggevælde å:

ArtMin.FredningDer må kun hjemtages per dag per person
Aborre25 cmMax 1 stk.
BrasenMax 1 stk.
Bækørred30 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk. (Min 30 cm – Max 40 cm)
Gedde60 cm15/03 – 30/04Max 1 stk.
Havørred40 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk.
KarpeMax 1 stk.
KarusseMax 1 stk.
RimteMax 1 stk.
SuderMax 1 stk.
Ål45 cmMax 1 stk.

Hvor må jeg fiske med dagkort?

I KSF har vi tre stykker hvor du du må fiske som gæst med et dagkort:
– Zone 1: Mellem slusen og Prambroen på vandsiden.
– Zone 2: Skovstykket opstrøms prambroen på landsiden til gangbroen.
– Zone 3: Engen, der starter for enden af Elverhøjen og strækker sig op til lige før Vallø.

Det fremgår at de digitale kort, hvor der må fiskes med dagkort – Zonerne er markeret med blå streger – Se digitalt kort her.

Fra slusen til prambroen (Zone 1) må der fiskes på vandsiden (højre side af åen set fra Prambroen og nedstrøms)
Det er klart det mest besøgte stræk af både medlemmer og gæster, hvilket skyldes både det gode fiskeri og mange nemt tilgængelige pladser. Det er strengt forbudt at fiske på eller på ydersiden af slusen.

På indersiden af slusen og halvejs opstrøms mod prambroen er der mange gode fiskepladser, det er nemt tilgængelige. Fiskeriet her er oftest enten fantastisk eller mindre godt, og på gode dage er specielt aborrefiskeriet fantastisk. Den største gedde fanget i tryggevælde å er fanget i svinget på flue, en kæmpe fisk på 16 kg. Normalt går gedderne ellers længere oppe i åen.

Det næste stykke ca. halvvejs mod mellem slusen og Prambroen er svært tilgængeligt og kræver skridt støvler eller vaders. Der er dog tre fiskebroer som er fine pladser, og for at komme til to af de tre broer kan der kræves gummistøvler – specielt i højvande.
Der er ofte mange fisk her – både fredfisk og aborre (havørreder når de er på vej op og på vej ud af åen forår og efterår)

Mellem Prambroen og den første fiske bro er der mange nemt tilgængelige fiskepladser, og her er der mange fredfisk og gedder.

Skoven (Zone 2) er klart den største naturoplevelse og har i perioder det bedste fiskeri.
Skoven giver næsten altid et stabilt fiskeri af gedder og fredfisk.
Som medefisker er det på de store dag ikke mindre end et paradis, store brasen, rimter og skaller.
En fangst på mellem 20 og 40 kg er mere reglen end undtagelsen.
Der bliver også fanget enkelte sudere og karper hver år, og en sommeraften kan producere mange fine karusser også.


Engen (Zone 3) er et langt åbent stykke der strækker sig fra den røde gangbro nedstrøms engen, til hvor folden ender ved Vallø. Der er kun adgang til engen over trappestien fra stien nedstrøms engen – Vis hensyn hvis der er køer på engen.
Strækket kan være svært tilgængeligt i perioder med høj vandstand i åen, og ofte er gummistøvler påkrævet.
Fiskeriet her er ligesom i skoven stabilt og på gode dage fantastisk.
En god dag kan nemt give flere flotte gedder eller 20-40 kg fredfisk. Der er perioder også et godt aborrefiskeri.
Der fiskes så meget her, da det er meget åbent stræk, så vinden kan drille eller være kold.
Men når det er sagt… fiskeriet er fantastisk og der er massere af plads. 

Fiskearter i Tryggevælde å.

Gråskalle: Stor bestand, kan fanges hele året.
Brasen: Stor bestand, kan fanges hele året ( de største bliver fanget forår og efterår op til 4 kg)
Suder: Lille bestand, fanges om sommeren, fangster kendt op til 4 kg
Karpe: OK bestand, dog er det primært mindre fisk, dog med enkelte større fisk også
Karusse: OK bestand, største indrapporteret lige under 2 kg.
Gedde : Stor bestand, største indrapporteret 16 kg.
Aborre: OK bestand, de største fanges i de kolde måneder, største indrapporteret ca 2 kg.
Ål: OK bestand, dog mindre fisk
Havørred: OK bestand, fanges efterår før fredning 15 november, eller efter fredningens ophør 1 marts. Op til 10 kg.
Bækørred : Lille bestand, største indrapporteret 53 cm og findes på øvre stræk, der kun er for medlemmer.

Vi opfordrer til at alle fisk behandles skånsomt og genudsættes. 

Du kan læse mere om fiskeriet efter de enkelte arter i Tryggevælde å her:
Havørred
Aborre
Rimte
Gedde
Medefiskeri


Knæk & Bræk