Gedde fiskeriet i Tryggevælde å

Tryggevælde å er kendt for mange og store gedder, gedde fiskeriet udøves mest på de nederste stykke af åen.
Der fanges jævnligt gedder over 10 kg, gedderne kan fanges fra slusen og til samløbet af Stevnsåen.
Gedderne bliver fanget på alle metoder, store geddefluer, alle former for wobler, store spinner, store jig, soft bait, popper wobler kan vise sig yderst effektivt og en agn fisk under et flåd kan gedderne sjældent stå for.
Gedderne findes tit langs kanterne, hvor de står i siv kanten og gemme sig.
Husk gedden er fredet i april måned, vi anbefaler at alle fisk behandles skånsomt og sat ud igen.