Fiske- og ordensreglement

Fiske- og ordensreglement for alle medlemmer af KSF, alle medfiskende børn samt alle købere af dagkort:

 • Fiskeri skal ske på en sportsmæssig måde, og højst med tre liner.
 • Affald, kroge og fiskeliner bortskaffes i de opstillede affaldsstativer
 • Respekter og vis hensyn til lodsejerne
 • Benyt kun de anviste parkeringsmuligheder, adgangsveje og stier til fiskevandet – Se f.eks. de digitale kort
 • Ethvert hensyn til fugle, hårvildt og naturen generelt skal tages.
 • Vis hensyn til dine medfiskere generelt
 • Hold afstand til dine medfiskere
 • At opretholde almindelig ro og orden, og ellers følge de for området gældende regler

Det er forbudt at:

 • Fiske fra båd, flydering, paddleboard, badering eller andre lignende flydende platforme i foreningens fiskevand i Tryggevælde å og Køge å.
 • Fiske med alle andre redskaber end fiskestang og line.
 • Fiske på selve slusen og ud mod Køge Bugt i Tryggevælde å
 • Slå telt eller lignende (herunder også bivvy) op, grave i terrænet samt at tænde bål
 • Beskadige indhegninger, hegn, faciliteter, afgrøder og rør-bevoksninger
 • Medtage løse hunde
 • Efterlade affald, kroge og fiskeliner
 • Fra Prambroen til vejen, der fører over slusen, at fiske andre steder end på den østlige side af Tryggevælde å

Specifikke regler for medlemmers fiskeri i Køge å på “Øvre Åsen” og “Nedre Åsen”:

 • Det er KUN tilladt at fiske og færdes på disse zoner, såfremt man som medlem har booket fiskeri via selvbetjeningen
 • Der er et max antal fiskere per dag per zone (Max 5 for Øvre og Max 3 for Nedre)
 • Alt fiskeri på Øvre og Nedre Åsen er 100% catch & release
 • Alle medlemmer kan booke fiskeri (også juniorer)
 • Fluefiskeri er ikke længere et krav
 • Derudover er der perioder, hvor det på “Nedre Åsen” ikke er tilladt at hverken fiske eller færdes pga jagt. Det er derfor kun muligt at booke fiskekort til “Nedre Åsen” i følgende perioder:
  • 1 januar til 30 april.
  • 16 juli til 30 september
  • I oktober, november og december er der kun adgang hver anden uge (lige uger)
  • Ovenstående perioder fremgår af de tilgængelige datoer på selvbetjeningen.
 • Se vores Digitale Kort for at se de to “zoner”, præcist hvor du må fiske og hvordan du tilgår strækkene. Vejledning på de digitale kort vedr. adgangsveje SKAL overholdes.

Specifikke regler for dagkortfiskere i Tryggevælde å:

 • Personer over 10 år skal løse dagkort
 • En voksen køber af dagkort kan medtage max 2 børn op til og med 10 år gratis
 • Dagkortet er kun gyldigt sammen med statens obligatoriske fisketegn
 • Fiskeri med dagkort giver ret til fiskeri til de på kortet anførte dagkort strækninger
 • Dagkortet er strengt personligt, og skal bæres synligt under fiskeri
 • Dagkort skal forevises fiskeriopsynet på forlangende
 • Køber af dagkort hæfter for skader han eller hun forvolder ved fiskevandet

Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for både medlemmer og dagkortfiskere, der fisker i Tryggevælde å:

ArtMin.FredningDer må kun hjemtages per dag per person
Aborre25 cmMax 1 stk.
BrasenMax 1 stk.
Bækørred30 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk. (Min 30 cm – Max 40 cm)
Gedde60 cm15/03 – 30/04Max 1 stk.
Havørred40 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk.
KarpeMax 1 stk.
KarusseMax 1 stk.
RimteMax 1 stk.
SuderMax 1 stk.
Ål45 cmMax 1 stk.


Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for medlemmer, der fisker i Køge å:

 • Fiskeriet på foreningens “Øvre Åsen” og “Nedre Åsen” er 100% Catch & Release, og det er derfor forbudt at hjemtage fisk herfra. Normale fredningstider er gældende for fiskeri i ferskvand
 • Normale fredningsperioder og mindstemål gældende for fiskeri i ferskvand gælder for alle andre af foreningens fiskestræk i Køge å

Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for medlemmer, der fisker i Kimmerslev og Dalby sø:

 • De til enhver tid gældende regler sat af Køge Kommune