Fiske- og ordensreglement

Fiske- og ordensreglement for alle medlemmer af KSF, alle medfiskende børn samt alle købere af dagkort:

 • Fiskeri skal ske på en sportsmæssig måde, og højst med tre liner.
 • Affald, kroge og fiskeliner bortskaffes i de opstillede affaldsstativer
 • Respekter og vis hensyn til lodsejerne
 • Benyt kun de anviste parkeringsmuligheder, adgangsveje og stier til fiskevandet – Se f.eks. de digitale kort
 • Ethvert hensyn til fugle, hårvildt og naturen generelt skal tages.
 • Vis hensyn til dine medfiskere generelt
 • Hold afstand til dine medfiskere
 • At opretholde almindelig ro og orden, og ellers følge de for området gældende regler

Det er forbudt at:

 • Fiske fra båd, flydering, paddleboard, badering eller andre lignende flydende platforme i foreningens fiskevand i Tryggevælde å.
 • Fiske med alle andre redskaber end fiskestang og line.
 • Fiske på selve slusen og ud mod Køge Bugt i Tryggevælde å
 • Slå telt eller lignende (herunder også bivvy) op, grave i terrænet samt at tænde bål
 • Beskadige indhegninger, hegn, faciliteter, afgrøder og rør-bevoksninger
 • Medtage løse hunde
 • Efterlade affald, kroge og fiskeliner
 • Fra Prambroen til vejen, der fører over slusen, at fiske andre steder end på den østlige side af Tryggevælde å

Specifikke regler for dagkortfiskere i Tryggevælde å:

 • Personer over 10 år skal løse dagkort
 • En voksen køber af dagkort kan medtage max 2 børn op til og med 10 år gratis
 • Dagkortet er kun gyldigt sammen med statens obligatoriske fisketegn
 • Fiskeri med dagkort giver ret til fiskeri til de på kortet anførte dagkort strækninger
 • Dagkortet er strengt personligt, og skal bæres synligt under fiskeri
 • Dagkort skal forevises fiskeriopsynet på forlangende
 • Køber af dagkort hæfter for skader han eller hun forvolder ved fiskevandet

Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for både medlemmer og dagkortfiskere, der fisker i Tryggevælde å:

ArtMin.FredningDer må kun hjemtages per dag per person
Aborre25 cmMax 1 stk.
BrasenMax 1 stk.
Bækørred30 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk. (Min 30 cm – Max 40 cm)
Gedde60 cm15/03 – 30/04Max 1 stk.
Havørred40 cm16/11 – 28 (29)/02Max 1 stk.
KarpeMax 1 stk.
KarusseMax 1 stk.
RimteMax 1 stk.
SuderMax 1 stk.
Ål45 cmMax 1 stk.


Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for medlemmer, der fisker i Køge å:

 • Normale mindstemål og fredningsperioder gældende for fiskeri i ferskvand

Mindstemål, fredningstider samt “bag limit” for medlemmer, der fisker i Kimmerslev og Dalby sø:

 • De til enhver tid gældende regler sat af Køge Kommune