Kontakt KSF bestyrelse

Generelt anbefales at kontakte KSF via den officielle kontaktinformation – Klik her for at komme til kontaktsiden.

Ved meget specifikke henvendelser kan nedenstående kontaktinformationer benyttes.

John Østergaard
KSF Formand
27 51 48 41
info@koegesportsfiskerforening.dk

Søren Jakobsen
KSF Næstformand
24 41 00 62
Sorenjakobsen0509@gmail.com

Dennis Petersen
Kasserer
kasserer.ksf@gmail.com

Jesper Stenkilde
KSF Bestyrelsesmedlem
21 42 86 08
mail@stenkilde.dk

Michael Dangkel
KSF Bestyrelsesmedlem
61 31 73 75
michael@dangkel.dk

Allan Knudsen
KSF Bestyrelsesmedlem

Peter Villquist
KSF Bestyrelsesmedlem

Lars Lønstrup
Suppleant