Kystmesterskab

Formål

Da vi i KSF har en væsentlig andel af medlemmer, som primært fisker havørred på kysten, ønskes med denne konkurrence at skabe aktivitet for denne målgruppe af lyst-/sportsfiskere. Kendetegnet for gruppen er, at de sjældent benytter foreningens vande.

Konkurrencen er ligeledes tiltænkt at kunne tiltrække nye kystfiskere til foreningen, da disse typisk ikke er medlem af en fiskeklub og deler en klubs fællesskabsmuligheder.

Havørred kystmesterskabet skal kunne vindes af alle KSF-medlemmer, som begiver sig ud på den åbne kyst i et geografisk defineret område angivet under regler nedenfor.

Mesterskabet skal desuden være med til at udbrede kendskabet til KSF og arbejdet omkring vandplejen, der hvert år danner en del af grundlaget for havørred bestanden på Stevns.

Tilmelding

For at dine fangster tæller i mesterskabet skal du rapportere dem på én af de følgende to måder:

 1. Lav et nyt opslag på KSF’s facebookside med billede af fangsten. Oplys længde og vægt. Længde og vægt SKAL oplyses for deltagelse. Dato for fangst og overordnet fangststed skal angives (F.eks. Køge bugt, Stevns N/Ø/S, Faxe bugt eller mere specifikt, hvis du selv ønsker dette).
 2. Send en e-mail med billede af fangsten, samt vægt og længde , og send til e-mail: kystudvalg @ koegesportsfiskerforening.dk
  (Uden mellemrum i email adressen).
  Du skal være indforstået med, at billede og fangstinformation bliver lagt op på KSF’s facebookside.

Fangstrapporter skal altid være “afleveret” senest 5 dage efter fangstdatoen (Enten i KSF’s facebook gruppe eller per mail til mailadressen angivet ovenfor) 

Skriv gerne en kort fangstrapport, hvor du deler oplevelsen. Dette kan blive afgørende i tilfælde af delt 1. plads.

Konkurrencen følger kalenderåret fra 1 januar til og med d. 31. december.

I 2020 starter konkurrencen mandag d. 24 februar 2020.
Fisk fanget før denne dato kan IKKE tilmeldes. Vinderne kåres ved årets udgang og præmierne overrækkes ved KSF’s generalforsamling.

Stillingen vil løbende holdes opdateret på foreningens hjemmeside – Se stilling her.

Præmier

1. Præmie: Gavekort 1000,-
2. Præmie: Gavekort 500,-
3. Præmie: Gavekort 250,-

Herudover trækkes der lod om 2 gavekort á 250 kr mellem alle tilmeldte (og godkendte) fangster.

Regler

Følgende regler er gældende:

 • Havørreden skal være fanget og kroget foran gællerne, og tæller derfor ikke, hvis den bliver fejlkroget i f.eks. ryggen.
 • Konkurrencen er kun for medlemmer af KSF
 • Du skal have været medlem af KSF i minimum 5 dage for at kunne tilmelde en fisk
 • Konkurrencen er en åben kyst konkurrence. Fiskeri fra båd, kajak, trolling, dørgefiskeri, flydering samt fra havne og moler er således ikke tilladt
 • Kun fangster fanget fra Revlen ved Ølsemagle i nord og til havnen ved Faxe ladeplads i syd kan tilmeldes konkurrencen
 • Fangster på KSF Kystture, kan ligeledes også tilmeldes til konkurrencen
ksf-kystmesterskab-Kort
Klik for større version
 • Det er selvfølgelig IKKE tilladt at fiske i fredningszonerne
 • Kun havørred kan tilmeldes konkurrencen
 • Laks og Regnbuer/Steelheads er dermed ikke gyldige
 • I fredningsperioden fra d. 16. november til d. 15. januar er det kun helt blanke havørreder med løse skæl, der kan tilmeldes. D.v.s. INGEN fisk i gydedragt i denne periode kan tilmeldes
 • Hver deltager kan kun deltage med 1 havørred. Tilmeldes senere en anden større havørred erstattes forrige tilmelding
 • Kun havørred med en konditionsfaktor på 1.00 og derover godkendes til konkurrencen (Der benyttes Fultons konditionsfaktor – Se mere nederst på siden)
 • Længde og vægt på din fangst SKAL indrapporteres for at en tilmelding kan godkendes

Kystudvalget forbeholder sig fuldt ud retten til at godkende/afvise tilmeldinger af havørred fangster.

Hvem vinder?

Tungeste fisk med Fultons faktor på 1,0 eller derover vinder.
– Har 2 fisk samme vægt, vinder den korteste.
– Er de 2 fisk stadig ens udvælger Kystudvalget en vinder baseret på bedste visuelle præsentation af fisken samt fangstberetning

Fulton konditionsfaktor

Her kan du læse mere om Fultons konditionsfaktor:
Fultons formel: K = (vægt i gram x 100)/(længde i cm)3.

Eksempel ved havørred på 50 cm og 1,5 kg:  K = (1500 x 100)/(50 x 50 x 50) = 1,2.

Vejledende skema for længde og minimums vægt ved Fultons faktor 1.

LængdeMinimumsvægt
40 cm0,640 kg
45 cm 0,911 kg
50 cm 1,250 kg
55 cm 1,665 kg
60 cm 2,160 kg
65 cm 2,750 kg
70 cm 3,430 kg
75 cm 4,220 kg
80 cm 5,120 kg
85 cm 6,145 kg