Aborreundersøgelsen i Tryggevælde Å og Køge Å er afsluttet

Der findes generelt meget lidt systematisk indsamlet viden om de unikke brakvandsaborrer i Danmark, som tåler højere saltholdigheder end andre aborrer i verden, og som foretager årlige vandringer mellem åer og havet. Vi har derfor foretaget mærkning og undersøgt DNA fra fiskene i Tryggevælde Å og Køge Å, og er blevet en del klogere på hvad fiskene svømmer og foretager sig.

Du kan læse et kort resume af rapporten her – Rapport kort version.

Eller du kan læse den fulde rapport her – Rapport fuld version.

Der skal lyde en stor tak til de medlemmer fra Køge Sportsfiskerforening, der har været en aktiv del af undersøgelsen, og i øvrigt til alle de folk fra nær og fjern som har indberettet mærkede fisk.

Projektet har fået økonomisk støtte fra Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1, Køge Kommune og Stevns Kommune.

/Københavns Universitet og Køge Sportsfiskerforening