Bestandanalyse i alle vandløb i Danmark

Hvert 7 år laver DTU Aqua bestandanalyse i alle vandløb i Danmark. Bestandanalyserne danne
grundlag for de årlige udsætninger af havørred i vandløbene.
Nu er det tid til at lave bestandanalyse i de vandløb som KSF har interesser i. Vandløb som vi
igennem snart mange år har lavet restaureringer i til gavn for naturen og til glæde for lystfiskerne i
Køge bugt og på Stevns klint.
Det er af stor vigtighed for KSF vandplejeudvalg, at vi får lavet bestandanalyserne.
Til bestandanalysen skal vi bruge medhjælpere på nedenstående datoer. Analysen foregår i
dagtimerne. Du skal ikke have nogle forudsætninger for at hjælpe. Du skal kun være i besiddelse af
et par gummistøvler og en ok fysik.
Skriv hvilke datoer fra nedenstående skema du kan til denne mail.
info@koegesportsfiskerforening.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 27 51 48 41
Venlig hilsen
Formand
Køge Sportsfiskerforening
John Østergaard

Medhjælpere til bestandanalyse:

Tryggevælde å.
Onsdag den 16. august. 1 medhjælper
Torsdag den 17. august. 2 medhjælper
Mandag den 21. august. 1 medhjælper
Tirsdag den 22. august. 0 medhjælper
Onsdag den 23. august. 0 medhjælper
Torsdag den 24. august. 1 medhjælper
Fredag den 25. august. 1 medhjælper
Køge å
Mandag den 4. september. 1 Medhjælper
Tirsdag den 5. september. 1 Medhjælper

Onsdag den 6. september. 0 Medhjælper
Torsdag den 7. september. 0 Medhjælper
Fredag den 8. september. 2 Medhjælper
Vedskølle å
Tirsdag den 26. september. 2 medhjælper
Onsdag den 27. september. 2 medhjælper