Vandløbsrestaurering i Tryggevælde å på zone 10 A-b

Kom og se en næsten færdig vandløbsrestaurering og få en pølse og en sodavand.
I løbet af august måned vil der blive udlagt ca. 200 tons gydegrus, skjulesten og kampesten i Tryggevælde å fra troldhættebroen og op til parkeringspladsen ved Tinghusvej. I daglig tale kaldet zone 10 A-B.
Derfor vil vi gerne inviterer Køge Sportsfiskerforenings medlemmer og vores venner til en tur i området, hvor I kan få fortalt om projektet af medlemmer af vandplejeudvalget i KSF, eller bare gå en tur og nyde den smukke natur.

Udførslen af restaureringen vil forbedre ørredbestanden og den generelle naturtilstand i Tryggevælde å på en strækning af ca. 1700 meter.

Efter turen rundt, vil KSF give pølser og sodavand til de fremmødte.Hvem ved – måske får vi endelig en fast bækørredbestand, denne gang en selvreproducerende en af slagsen? En ting står fast. Vi vil de kommende år kunne nyde fiskeriet i en naturlig å, der nu byder fiskene de optimale levevilkår.

Dato: søndag den 28. august
Tidspunkt: 10-12
Mødested: Parkeringspladsen på Tinghusvej

Køge Sportsfiskerforening vil gerne takke Den Danske Naturfond for at have doneret penge til projektet.
Desuden vil vi gerne takke Foreningspuljen til vandløbsrestaurering samt Faxe- og Stevns kommune for at have bevilget penge til projektet.HedeDanmark står for udlægning af sten og gydegrus.
Tak for det.

Venlig hilsen
Køge Sportsfiskereforening
Vandplejeudvalget