Undersøgelse omkring fiskeriet på de Sjællandske søer

DTU Aqua planlægger i samarbejde med Københavns Universitet, lokale lystfiskerforeninger, lystfiskersammenslutninger og lystfiskerorganisationer en spørgeundersøgelse omkring fiskeriet på de Sjællandske søer.

Undersøgelsens formål er at ”tage temperaturen” på lystfiskeriet i de sjællandske søer (f.eks. hvilke søer bliver foretrukket, hvilke fiskearter og hvor ofte bliver der fisket), samt hvor meget økonomisk omsætning lystfiskeriet skaber, herunder hvordan det danske søfiskeri bidrager til lokal og national økonomi.

Det ville derfor være fint hvis nogle af “vores” søfiskere var repræsenteret så der også kunne kommer mere viden om søfiskeriet i lokalområdet.

Se mere og deltag i undersøgelsen her:

I forbindelse med undersøgelsen vil vi trække lod om en række gode præmier blandt deltagerne.

https://survey.alchemer.com/s3/7255932/Tilmelding-til-undersoegelse-om-soefiskeri