Generalforsamling 2021

Ifølge foreningens vedtægter skal der afholdes generalforsamling i slutningen af januar. Med baggrund i de nyeste COVID-19 restriktioner, hvor forsamlingsforbuddet er forlænget til d. 28.2.2021 er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen, som vi skal.
Bestyrelsen har, med accept fra revisionen, derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen 2021 indtil videre. Når det bliver muligt at gennemføre generalforsamlingen vil den blive indkaldt med de normale varsler. Bestyrelsen håber på forståelse for beslutningen.

Formandens beretning
På trods af at generalforsamlingen er udskudt, vil formandens beretning blive publiceret på hjemmesiden ultimo januar.

Klubmesterskab og kystmesterskab 2020
Selvom præmierne for klubmesterskabet og kystmesterskabet normalt overrækkes på generalforsamlingen har bestyrelsen valgt – grundet den udskudte generalforsamling – at præmierne udleveres til vinderne efter nærmere aftale.
Lodtrækningen blandt de tilmeldte fangster bliver udført af bestyrelsen og en video heraf lagt på foreningens facebookside.
Vinderne bliver kontaktet direkte med information om hvordan udlevering af præmierne foregår.
Se stilling på klubmesterskab 2020 og kystmesterskabet 2020 her.

Klubmesterskab 2021
Bestyrelsen har besluttet et par mindre justeringer af reglerne for tilmelding af fangster til klubmesterskabet gældende fra 1/1-2021.
Ændringerne er således:

  • Det er ikke længere nødvendigt at angive den præcise zone for fangsten. Det er nok f.eks. blot at skrive Tryggevælde å.
  • Både vægt og længde på fisken skal fremover angives for at kunne tilmeldes klubmesterskabet

De opdaterede regler vil fremgå af hjemmesiden kort efter d. 1 januar 2021 – Lige her.