Klubmesterskab & Kystmesterskab 2020

Selvom vi endnu ikke kan afholde en generalforsamling, hvor præmierne – gavekortene – normalt overrækkes, så skal i ikke snydes for hverken resultaterne i hhv. klub- og kystmesterskabet eller formandens dejlige opfordring til alle KSF medlemmer – Vi anbefaler derfor at se videoen på facebook – Se den her 🙂

Der skal i øvrigt lyde en stor tak til Aktiv Fritid i Køge for det mangeårige samarbejde om præmierne til klubbens mesterskaber.

Husk at du kan:
– Læse mere om klubmesterskabet her
– Se stillingen i klubmesterskabet 2021 her
– Læse mere om kystmesterskabet her
– Se stillingen i kystmesterskabet 2021 her

Alle præmier overrækkes til en forhåbentligt snarlig generalforsamling. Hvis en mulig afholdelse af generalforsamlingen trækker ud for længe, da kontaktes vinderne direkte af bestyrelsen for aftale om udlevering af præmierne.

Billedet her er en samlet oversigt over præmierne:

Venlig hilsen,
Bestyrelsen

NB:
Alle lodtrækninger er udført af Peter med formanden og kassereren som vidner.