KSF's Klubmesterskab

Klubmesterskabet skal kunne vindes af alle KSF medlemmer,  og derfor afgøres klubmesterskabet med et pointsystem. Samtidig skal klubmesterskabet være med til at udbrede kendskabet til KSF og KSF's fiskevande.
 
For at dine fangster tæller i klubmesterskabet skal du rapportere dine fangster på en af de følgende to måder:
 • Lav et nyt opslag på KSF's facebookside med billede af fangsten. Oplys vægt og helst også længde. Dato for fangst og fangststedet skal angives jf. foreningens digitale kort - F.eks. "Zone 1 i Tryggevælde å". Skriv gerne en kort fangstrapport, hvor du deler oplevelsen.
 • Send en e-mail med billede af fangsten, samt vægt og helst også længde til Jesper Stenkilde på mail @ stenkilde.dk (uden mellemrum).
  Dato for fangst og fangststedet skal angives jf. foreningens digitale kort - F.eks. "Zone 1 i Tryggevælde å". Skriv gerne en kort fangstrapport, hvor du deler oplevelsen.
  Du skal være indforstået med, at billede og fangstinformation bliver lagt op på KSF's facebookside.
Konkurrencen følger kalenderåret fra og med 1 januar til og med d. 31 december. Vinderne kåres ved årets afslutning og præmierne uddeles ved den ordinære generalforsamling.

Stillingen vil løbende holdes opdateres på hjemmesiden - Klik her
 
Præmier

Du kan vinde det samlede klubmesterskab eller du kan vinde inden for én specifik art.
For det samlede klubmesterskab er der følgende præmier:
1. Præmie: Gavekort 2000,-
2. Præmie: Gavekort 500,-
3. Præmie: Gavekort 300,-

For hver art er der én 1. præmie på et gavekort på 300,- for den største (Vægt).

Følgende specifikke arter tæller med i klubmesterskabet:
 • Aborre
 • Gedde
 • Havørred (Å)
 • Havørred (Fanget på KSF kystudvalgsture)
 • Rimte
 • Brasen
 • Skalle
Pointsystem
Den største fisk inden for hver art giver 20 point, den næststørste giver 19 point og så fremdeles. Du kan kun have 1 fisk af hver art, der giver point. Det medlem med totalt flest point på tværs af arterne vinder klubmesterskabet. Den største inden for hver art vinder den respektive artskonkurrence.
 
Hvis 2 fisk vejer det samme vil længden og dermed bedste konditionsfaktor tælle. Det er derfor bedst at angive længden på din fangst også.
 
Regler
Kun fangster fanget i KSF's vande kan være med i konkurrencen.
Dvs, at fisken SKAL være fanget et af de steder, der er angivet som KSF fiskevande på de digitale kort her på hjemmesiden - Se dem her.
 
En specifik art kan ikke tilmeldes klubmesterskabet såfremt den er fanget i dens fredningsperiode - Uanset om den er fanget som bifangst.

Fangstrapporter skal altid "afleveres" senest 2 uger efter fangstdatoen (Enten i KSF's facebook gruppe eller per mail til Jesper Stenkilde)
 
Den ansvarlige for klubmesterskabet, pt Jesper Stenkilde, vurderer suverænt om en fangst overholder de gældende regler.
Vurderinger og beslutninger ved eventuelt snyd gøres alene af den samlede siddende bestyrelse.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com