Generalforsamlingen er udskudt

Kære medlemmer af KSF,

Grundet det nuværende høje smittetryk i samfundet har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen.
Bestyrelsen forventer at indkalde til generalforsamling i løbet af det tidlige forår, så snart smittetrykket forhåbentligt er væsentligt lavere. Indkaldelsen vil igen ske med mindst tre ugers varsel.

Yderligere skal det nævnes, at præmierne for kyst- og klubmesterskabet 2021 vil blive overrakt til vinderne på generalforsamlingen.

Mvh
Bestyrelsen