Fredninger og baglimit


Som de fleste nok er klar over, så er der kommet nye fredningstider i ferskvand fra myndighederne.
Det betyder bl.a. at fredningen for gedder og ørred i åerne er blevet udvidet – Se mere på styrelsens hjemmeside her.

På seneste generalforsamling informerede bestyrelsen yderligere om beslutningen om at indføre baglimit på fangster i Tryggevælde å med effekt hurtigst muligt og senest 1. januar.
Da de nye regler har krævet ændringer til både skiltning, fysiske dagkort, webshop og på hjemmesiden har det været et større arbejde end forventet.
Med en mindre forsinkelse informerer vi her om, at reglerne træder i kraft per dags dato – Udskiftningen af skiltene ved åen, og ombytning af fysiske dagkort på salgstederne, er i gang.


Du kan se baggrunden for beslutningen i referatet fra generalforsamlingen 2021 på hjemmesiden – Klik her.
Du kan se de nye regler i skemaet på hjemmesiden – Klik her.