Køge Bugt Stevnrev

KSF har meldt sig ind i foreningen Køge Bugt Stenrev, for at støtte op om projektet, og det gode initiativ. KSF er aktiv både ved kysten og til havs i Køge Bugt, og ser frem til en masse gode forbedringer i bugten.

Køge Bugt Stenrev og visionen kan læses her, og yderligere information på deres facebookside Køge Bugt Stenrev og deres hjemmeside.

Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for at:

• Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.

• Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.

• Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

Hjemmeside: https://koegebugtstenrev.dk/

Facebook : https://www.facebook.com/koegebugtstenrev