Generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

Det er nu muligt at afholde vores ordinære generalforsamling!
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 8 september kl 19.

Grundet COVID-19 restriktionerne har vi siden januar måtte udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid, og derfor er tidsfristerne forbundet med generalforsamlingen ændret til følgende:

  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 1. august
  • Indkaldelsen udsendes senest 3 uger før d. 8 september, hvilket er cirka midt august, hvor indkomne forslag i samme anledning offentliggøres til medlemmerne

Praktisk information udsendes sammen med indkaldelsen.

Mvh
Bestyrelsen