OLR wobler donerer beløb til KSF’s Vandplejeudvalg.

Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg er afhængig af mange frivilliges
indsats for at kunne bidrage med flere fisk og mere natur.

Et af de bidrag som er vigtige er selvfølgelig midler til at betale de løbende omkostninger. Det er både mht forplejning ved elfiskeriet og  restaureringsprojekter, men primært til løbende vedligeholdelse og løbende udskiftning af det nødvendige udstyr.

Ole Rådhede har i denne uge doneret beløbet fra tre auktioner af OLR woblere til KSF vandplejeudvalg. I alt er der kommet 2550 kr. ind på auktionerne.

KSF vandplejeudvalg vil gerne takke Ole mange gange for det flotte bidrag. De penge er medvirkende til, at vi fortsat kan forbedre naturen i vandløbene og fiskeriet i Køge bugt og på Stevns klint.

Venlig hilsen
KSF vandplejeudvalg