Officiel opfordring fra Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg.

/ Vandplejeudvalget

Kære medfiskere,

I disse dage begynder de kære havørreder deres vandring mod åerne for at starte rejsen op til gydepladserne.
Det betyder, at der nu er rigtig mange farvede fisk langs kysterne på Stevns og snart også i åerne.

Lad os slå helt fast med det samme:
– Det er pt ikke ulovligt at tage farvede fisk med hjem.
– Ingen i KSF’s vandpleje er fanatiske omkring farvede fisk
– Alle i KSF’s vandpleje er dog fanatiske med at få bedre gydeforhold i åerne, men også for at hjælpe bestanden indtil den kan klare sig selv.

Pointen er: Vi vil virkelig gerne opfordre til, at specielt farvede hunfisk genudsættes både på kysten og i åerne.

Jo større hunfisken er, jo vigtigere er den i øjeblikket for bestanden både ift genpuljen og mængden af rogn.
En hunfisk på 5kg leverer ca 1 liter rogn, og for at sætte “1 liter rogn” lidt i perspektiv, så el-fisker vi totalt mellem 7 og 9 liter rogn for at opnå det nødvendige yngel ift udsætningsplanerne fra DTU Aqua.
Desuden er variation af moderfisk i genpuljen vigtig og da størrelsen på fiskene er nedadgående er netop de store ekstra vigtige.

Det giver i øvrigt også virkelig god fiskekarma at genudsætte farvede fisk 🙂

Vi har ikke tidligere officielt meldt en sådan her opfordring ud, men vi føler os nødsaget til det i år af flere grunde:
– Et betydeligt større fisketryk på Stevnskysten
– Sommerens forurening af hele Slimminge å (Det mest produktive tilløb til Køge å), der har slået alt yngel fra 2 års gydninger ihjel.
– Data fra elfiskeriet viser, at gennemsnitsstørrelsen i både Tryggevælde å, Vedskølle å og Køge å har været markant nedadgående de sidste 5 år.

Nu skal det hele dog ikke lyde negativt, så her lige en positiv information:
Vedskølle å har en rigtig god bestand af mindre fisk (op til 2-3kg) og den er nu selvreproducerende og der foretages derfor ikke længere udsætninger heri 🙂

Husk i øvrigt at god fiskekarma giver flere fisk på krogen!
Sådan er det nok ikke altid, men vi synes det lyder så godt 🙂

Så kunne du tænke dig, at:
– være med til at forbedre gydeforholdene i åerne?
– være med til at restaurere vandløb?
– hjælpe bestanden via elfiskeri indtil den forhåbentligt en dag kan klare sig selv?

Så kig forbi vores kalender her på hjemmesiden eller facebookside og se hvornår du helt gratis kan få god fiskekarma 🙂
Ses vi?

Venlig hilsen,
Køge Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg