Om KSF

Køge Sportsfiskerforening.

Køge sportsfiskerforening er stiftet i 1944, og har et bredt udvalg af aktiviteter og fiskevande.

Hvad kan du forvente når du melder dig ind i Køge Sportsfiskerforening (KSF):

  • KSF er en forening med en bestyrelse bestående af 5-7 personer og en række udvalg.
  • Det er udvalgene der er hjertet i i foreningen, det er dem der står for alle aktiviteterne.
  • Udvalgene er besat af ildsjæle inden for hver deres område, og de har til formål at imødekomme de ønsker medlemmerne har.

De forskellige udvalg.
KSF juniorudvalg har aktiviteter året rundet.
De unge er selv med til at planlægge deres egne aktiviteter.
Hvert år har de et bredt udvalg af fiske ture og klubaftner med forskellige temaer.
Juniorudvalget står også for afholdelse af fiske konkurrencer, med tilhørende planlægning og markedsføring.

KSF’s havudvalg har en lang tradition, og har deltaget i DM i havfiskeri i mange år.

KSF vandplejeudvalg er et kapitel for sig selv.
Der bliver hvert år lavet et fantastisk stykke arbejde for et godt havørredfiskeri. Der laves restaureringer af vandløb og yderligere står vandpleje udvalget bag udsætningerne af ca 35.000 havørreder årligt i lokalområdet. Det betyder, at der elfiskes og stryges moderfisk.
Der bliver arbejdet hårdt når der er arbejdsdage, men der bliver også hygget. Fællesskabet og det meningsfulde arbejde i vandplejeudvalget skaber en unik stemning og et stærkt sammenhold.

Konkurence udvalget er dem der koordinere konkurrencerne.
KSF har et bredt udvalg af konkurrencer. Nogle er åbne og andre kun for medlemmer. Her et eksempel:

  • Geddekonkurrence i Tryggevælde å i maj
  • Havnekonkurrencen i Køge Marina i Juni
  • Åben å konkurrencen i Tryggevælde å i efteråret.
  • PikeFight i Kimmerslev sø
  • Fang en and.

KSF kystudvalg er et forholdsvist nyt udvalg.
Udvalget er oprettet pga en øget interesse for kyst fiskeri, hvilket også kan ses på medlemmernes interesser. Der er ture og kurser for både den nye og øvede fisker.

KSF har fiskeretten i store dele af Tryggevælde å.
Fiskeriet her er ganske enkelt fantastisk, gedder op til 16 kg, en stor bestand af aborre og havørreder.
Åen er også kendt for en stor bestand af brasen, skaller og rimter, et sandt eldorado for medefiskere.
KSF har egen båd i Kimmerslev og Dalby sø som gratis kan lånes af medlemmer. Der er godt fiskeri efter både rovfisk og fredfisk.

I KSF er der plads til alle, mange aktiviteter og vi er klar til at byde dig velkommen.

Knæk og bræk.