Køge Sportsfiskerforening.


En sportsfiskerforening stiftet i 1944 med et bredt udvalg af aktiviter og fiskevande. 

Hvad kan du forvente når du melder dig ind i Køge Sportsfiskeforening (KSF)

KSF er en forening med en bestyrelse bestående af 7 personer og en række udvalg.
Det er udvalgene der er hjertet i i foreningen, det er dem der står for alle aktiviteterne.
Udvalgene er besat at ildsjæle inden for hver deres område, de har til opgave at imødekomme de ønsker medlemmerne har.

KSF junior team har aktiviter året rundet.
De unge er selv med til at planlægge deres egne aktiviter.
Hvert år har de et bredt udvalg af fiske ture og klubaftner med forskellige temaer.
Junior klubben står også for afholdelse af fiske konkurrencer, med tilhørende planlægning og markedsføring.

KSF's havudvalg har en lang tradition og har et flot program hvert år.
Der bliver tilbudt ture med båd hele året, turene bliver nøje valgt og planlagt på de tidspunkter fiskeriet er bedst og efter behov.

KSF vandpleje er et kapitel for sig selv, i samarbejde med andre foreninger og miljø interesseret bliver der hvert år lavet et fantastisk stykke arbejde for et godt havørrede fiskeri.
Der bliver arbejdet hårdt når der er arbejdsdage, men der bliver også hygget.

Fællesskabet og det meningsfulde arbejde i vandplejeudvalget skaber en unik stemning og et stærkt sammenhold.

Konkurence udvalget er dem der koordinere konkurrencerne, nogle af konkurrencerne bliver afviklet af special udvalgene og andre af konkurence udvalget.
KSF har et bredt udvalg af konkurrencer både åbne og nogle kun for medlemmer.
Kyst cup er de største i Danmark af sin art og et samarbejde med Aktiv Fritid.
Gedde konkurrencen i maj er en klassiker, gedde fiskeriet er ganske enkelt unikt i tryggevælde å.

Køge Mede Team (KMT) er et udvalg der har mange tilbud både til nye og rutinerede fiskere. KMT afholder kurser, hyggeture, konkurrencer, klub aftner, julebingo og deltager i danmarksmesterskabet i mede fiskeri for hold.
Alt det kan du læse mere om på Køge Mede Team på facebook.

KSF kyst er et ny startet udvalg, det har til opgave at stimulere den ødet interesse for kyst fiskeri. Der vil være ture og kurser både for den nye fisker og den øvede.
Der vil blive fisket både med blink, flue og mede.

KSF har fiske retten i Tryggevælde å.
Fiskeriet her er ganske enkelt fantastisk, gedder op til 16 kg, en stor bestand af aborre og havørreder.
Åen er også kendt for en stor bestand af brasen, skaller og rimter, et sandt eldorado for medefiskere.
KSF har en båd i kimmerslev sø som gratis kan lånes af medlemmer, her er en godt fiskeri af rovfisk og fredfisk.
KSF har også en samarbejdsaftale med Sorø, det vil sige du som medlem har frit fiskeri i Sorø sø, Pedersborg sø og Tuelsø.

I KSF er der plads til alle, mange aktiviter og vi er klar til at byde dig velkommen.

Knæk og bræk.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com