GRATIS ABORRE FISKERI I TRYGGEVÆLDE Å DEN 7. MARTS

Kære alle lystfiskere

Da KSF i samarbejde med Køge Kommune, Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut på Københavns universitet er i gang med stort forskningsprojekt om aborrerne i Tryggevælde- og Køge Å, så har vi nu behov for din hjælp.

Vi skal mærke så mange aborrer som muligt i Tryggevælde å, og du er hermed inviteret til at være med til at fange dem.Søndag d. 7 marts fra kl 9.00 til 14.00 er der derfor gratis fiskeri for alle efter aborrer i Tryggevælde å på KSF’s Zone 1 og Zone 2 – Se kort her

Der vil blive placeret keepnet flere steder på zonerne, som de fangede aborrer skal placeres i så snart de er fanget. Personen med tilladelse til at mærke fisk – Jonas – vil gå fra keepnet til keepnet og mærke aborrerne. Fiskene genudsættes med det samme efter mærkningen.

Vi håber at rigtig mange vil hjælpe med dette vigtige arbejde, så vi kan få indsamlet en masse viden til forskningsprojektet.

HUSK.
Pga covid 19 restriktionerne må der ikke være nogen forsamlinger på over 5 personer.

Venlig hilsen
Køge Sportsfiskerforening

OBS:
Det er kun fiskeri efter aborre, der er gratis og åbent for alle i dette tidsrum denne dag.