Skilte ved tryggevælde å

/ Generelt

Der er nu sat skilte op ved samtlige af KSF fiskestræk i tryggevælde å, så det nu er blevet meget nemmere, at se fra hvor og hvor til man må fiske.

Der er ligeså sat frednings skilte op ved slusen så ingen kan være i tvivl om fredningen ved slusen.
Ser man et skilt der af den ene eller anden grund er væltet ødelagt eller andet i vejen så kontakt bestyrelsen så vi kan bevare skiltningen ved åen

knæk&bræk