Stor undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å er skudt i gang

Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut, Københavns Universitet, og Køge Sportsfiskerforening udfører fra 2020 til og med 2022 i fællesskab en større undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å. Der bliver lavet undersøgelser af bestandstørrelser, vandringer mellem åerne, genetiske slægtskaber og gydeområder – alt sammen for at gøre forvaltningen af bestandene bedre.

Allerede er et omfattende mærkningsprogram af aborrer i Køge Å og Tryggevælde Å sat i værk. Undersøgelsen er et såkaldt Citizen Science projekt, og som lystfisker/fisker kan man være med til at hjælpe. Mærkede aborrer kan registreres via hjemmesiden www.saltnfish.dk. OBS! Hvis fiskene genudsættes, er det vigtigt at lade mærket sidde.

Der vil løbende blive udsendt nyheder fra undersøgelsen via diverse medieplatforme (bl.a. Fiskeatlassets og Køge Sportsfiskerforenings Facebook). Der vil desuden blive afholdt arrangementer, hvor man kan deltage i fiskeriet efter aborrer til mærkning samt møde de personer, der står for undersøgelsen.

Aborrer i kystområderne i det sydøstlige Danmark er unikke og specielt tilpasset de lokale høje saltholdigheder, der forekommer i området. Desværre er der meget lidt konkret viden om disse bestande. Denne undersøgelse vil derfor give vigtig grundviden om bestandenes sårbarhed og biologi. Aborrer i kystområderne i det sydøstlige Danmark er interessante for både det erhvervsmæssige og det rekreative fiskeri, og undersøgelsens resultater kan således blive et vigtigt led i en fremtidig bæredygtig forvaltning. Undersøgelsen udgør også det afsluttende kandidatforløb hos en biologistuderende på Københavns Universitet.

Undersøgelsen er finansieret af Køge Kommune og “Grosserer Schiellerup og hustrus Fond” og gør desuden brug af en stor frivillig indsats fra medlemmer af Køge Sportsfiskerforening.

Spørgsmål til undersøgelsen eller ønske om yderligere information kan ske på mailadressen: aborre@saltnfish.dk

Venlig hilsen,
Københavns Universitet og Køge Sportsfiskerforening