Om Tryggevælde å

Mindstemål, fredningstider og fangstbegræsninger for Tryggevælde å
Fangstbegrænsninger er per dag per person
 
Art Min. Fredning Der må kun hjemtages
Havørred 40 cm 16 Nov. - 15 Jan. Max 2 stk, heraf 1 over 60 cm
Bækørred 30 cm 16 Nov. - 15 Jan. Max 2 stk mellem 30-40 cm
Gedde 60 cm 1 Apr. - 30 Apr. Max 2 stk, heraf 1 over 70 cm
Aborre 25 cm Ingen fredning Max 2 stk, heraf 1 over 35 cm
Ål 35 cm Ingen fredning  
 
 
 
 
Beskrivelse af Tryggevælde Å
 
 
 
Aborrefiskeri i Tryggevælde Å
 
 
Gedde fiskeri i Tryggevælde Å
 
 
 
Rimtefiskeri i Tryggevælde Å
 
 
Medefiskeri i Tryggevælde Å
 
 
 
havørredfiskeri i Tryggevælde Å
 
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Niels Juels vej 9, 4640 Faxe - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com