Udvidet beskrivelse af Medefiskeri i Tryggevælde Å:

Skrevet af Claus Foss Køge Mede Team.

Tryggevælde å er et rent paradis for medefiskere, der er en stor og sund bestand af fredfisk.
De mest effektive fiske teknikker er pole 4-7 meter , match og take a part 8-13 meter.
På nogle pladser på den rigtige dag kan bundmede give et fantastisk fiskeri.
De bedste og mest anvendte agn til medefiskeri efter skaller og brasen i tryggevælde å er maddiker og orm.
Majs og brød kan også give gode fangster af store skaller, brasen og rimter.
Mørkt eller sort for foder er klart at fortrække, tilsæt carsters , maddiker og klippet orm det er vejen til susses. Der skal ikke de store mængder af foder til, hvis du rammer en af de store dag tilsæt da foderet mere agn så de fisk du har på pladsen har noget at spise.
Fiskene trækker op og ned af åen, så hvor de store stimer er er ikke til at sige.
Fra prambroen til og med de tre flyde broer er gode pladser med mulighed for store fangster.
Min anbefaling vil være skovstykket opstrøms prambroen og engen, der er ofte stabilt fiskeri her og mulighed for vilde fangster.
Vil du høre mere om medefiskeri i tryggevælde å, eller deltage i vores ture og kurser så meld dig ind i Køge Mede Team på facebook.
Her kan du stille spørgsmål om fiskeriet og se fangst rapporter.
Under begivenheder på facebook kan du se hvornår vi har aktiviter.

Knæk og bræk.

Claus Foss.
Køge Mede Team.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com