Bestyrelsens indtilling til ændringsforslag til KSF's vedtægter til generalforsamlingen d 29 Januar 2018 - Punkt 4.a. på indkaldelsen.Nuværende paragraf:
§ 9.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Desuden vælges 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor. Den ene revisor vælges i lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorsuppleanter. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år.

Bestyrelsen udpeger de fiskeopsynsmænd, som den skønner nødvendigt og som kan opnås tilladelse til fra Fiskeriministeriet. Ligeledes udpeger bestyrelsen de fiskekontrollører, som den skønner nødvendigt.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration i overensstemmelse med vedtægterne og under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører ved referenten et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet fremgår af foreningens hjemmeside. Undtagelse herfor er personsager og emner af særlig følsom karakter.

Paragraffen foreslåes ændret til:
(Ændringer markeret med fed)

§ 9.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Ved indkaldelse til generalforsamlingen meddeler bestyrelsen hvor mange bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsenønsker at bestå af i det kommende år. Det heraf fastlagte tal styrer hvor mange som er på vald det enkelte år. Hvis bestyrelsen skal bestå af andet end 7 medlemmer, kræver det generalforsamlingens godkendelse.

Desuden vælges 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor. Den kritiske revisor vælges i lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år.

Bestyrelsen udpeger de fiskeopsynsmænd, som den skønner nødvendigt og som kan opnås tilladelse til fra Fiskeriministeriet. Ligeledes udpeger bestyrelsen de fiskekontrollører, som den skønner nødvendigt.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration i overensstemmelse med vedtægterne og under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører ved referenten et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet fremgår af foreningens hjemmeside. Undtagelse herfor er personsager og emner af særlig følsom karakter.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com