Nye indlæg

 
 

Strygning og en god afslutning på årets el-fiskeri.

11-12-2017 00:42
I starten af november blev der elfisket moderfisk i Køge, Tryggevælde og Vedskølle å, så vi kunne leve op til DTU Aqua's udsætningsplaner.

Fiskene har siden da opholdt sig i bassinerne på Gl. Køge gaard.
Hunnerne har i hele perioden haft det rigtig godt, og de var næsten alle modne, da der lørdag d. 25/11 blev strøget moderfisk.

De 25 hanfisk var en lidt anden historie i år. Selvom vi sidste år indførte et fuldautomatisk vandskiftesystem - med diverse integrerede alarmsystemer - der udskifter ca 1½ gange hvert bassins indhold i døgnet, konstaterede vi efter ca 1 uge, at flere af hannerne var ramt af et påbegyndende svampeangreb.
Efter talrige samtaler med bl.a. DTU Aqua, DCV (Dansk Center for Vildlaks) og Hvilested dambrug var konklusionen klar: Hannerne skulle på adskillige "kurophold" med saltbehandlinger :-)
Et sådan kurophold for en havørredhan består af, at der iblandes salt i bassinet så saliniteten når helt op på ca 17,5 promille. Efter to timer afsluttes behandlingen ved at sænke saliniteten til lidt under 10 promille (Ved at udskifte cirka halvdelen af vandet på 1 gang). Derefter sørger det automatiske vandskiftesystem selv for at saliniteten gradvist sænkes til stort set nul på under 24 timer.

Selvom svampeangrebet blev slået ned med flere saltbehandlinger - 240 kg salt i alt - genudsatte vi 10 af de 25 hanfisk henover de sidste 2 uger, da vi var usikre på, om de ellers ville overleve.
Det betød, at vi lørdag morgen måtte afsted med elfiskeudstyret igen for at sikre en bredere genspredning af hanfiskene.
Samtidig startede KSF's juniorudvalg lørdag morgen - under kyndig vejledning og koordinering af juniorlederne - med at stryge hunfiskene for æg. En journalist og en fotograf fra Dagbladet Køge kiggede også forbi, og det kom der denne artikel ud af:
https://sn.dk/Koege/Stryg-fisk-med-haarene/artikel/705384


Der var i løbet af dagen mange mennesker forbi for at se på, og de fleste fik set både store og små havørreder gennemgå hele processen:
- Bedøvelse med nellikeolie
- Målt og undersøgt
- Strygning
Afslutningsvis kom de over i et nyetableret "opvågningskar", der konstant sørgede for friskt vand. Alle fiskene overlevede strygningen og blev efter et ophold i "opvågningskarret" genudsat.


Som nævnt var næsten alle hunfisk modne, og det resulterede i, at vi selvfølgelig genudsatte de resterende hunner, da vi havde opnået kvoten for rogn. Disse genudsatte hunfisk får dermed muligheden for at gyde naturligt :-)

Som sædvanligt stod formanden ved grillen efter strygningen.
Efter endt servering af pølser og brød gik turen derefter direkte til Hvilested dambrug i Kolding.

Først fordeles æggene i skåle, hvorefter hannernes sæd fordeles i skålene efter en formel, som det med sikkerhed kun er René, der kender. :-) Efter en forsigtig "omrøring" blev æggene lagt i klækkebakkerne.


De er nu i gode og yderst kompetente hænder hos René og Hvilested dambrug, og vi alle glæder os allerede til at se de små nye, når KSF's vandplejeudvalg til efteråret 2018 skal genudsætte ½-års yngel fra netop disse klækkebakker.

Sådan fuldendes cirklen år efter år - og der er ikke et øje tørt i KSF's vandpleje hver eneste gang.

Der skal lyde en KÆMPE tak til alle der har deltaget:
- Alle der gav en hånd med under elfiskeriet
- Alle lodsejere, der år efter år giver tilladelse til elfiskeriet
- Til DTU Aqua, Dansk Center for Vildlaks samt Hvilested dambrug, når gode råd er dyre.
- Alle der måtte tage fri fra arbejde flere dage for løbende at hjælpe med behandlingerne af hanfiskene
- Til KSF's juniorudvalg og specielt juniorlederne (Søren, Robert og Bob), der fik strygningen til at gå helt perfekt

Mvh
KSF's vandplejeudvalg

Kategori: Vandplejen
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com