Klubhus, Køge Sportsfiskerforening og kommunalvalg 2021

Bestyrelsen har over en længere periode arbejdet politisk for bedre fysiske rammer i form af et nyt klubhus.

Det er ingen hemmelighed, at det ikke har resulteret i noget konkret – Endnu.

Da kommunalvalget står for døren, byder vi derfor i den kommende periode på politiske svar fra de partier, der ønsker at medvirke.

Partierne i byrådet, der stiller op til kommunalvalget i Køge Kommune, har modtaget tre spørgsmål fra Køge Sportsfiskerforening.

Svarene på spørgsmålene bliver – uredigeret – lagt ud på KSF Facebook i samme rækkefølge, som svarene modtages.

Ønsker et parti ikke at svare, eller modtager vi intet svar, vil dette også blive informeret om på Facebook.

Bestyrelsens formål med denne lille kampagne er helt simpelt:

  • At skabe opmærksomhed på politisk niveau
  • At formidle alle partiernes budskaber i relation til et par relevante emner for Køge Sportsfiskerforening.

Spørgsmålene, der er sendt til partierne, lyder som følger:

  • Hvad har jeres parti gjort for foreningslivet i Køge kommune de seneste 4 år?
  • Hvordan vil i konkret arbejde for foreningslivet de næste 4 år?
  • Finder i det rimeligt at en forening af KSF’s størrelse beder om kommunal støtte til klubhus faciliteter, og vil i arbejde for at få løst vores behov?