Udsætning af halvårsfisk af egen avl – En cirkel fuldendes.

I går, lørdag d. 29, blev der udsat godt 10.000 halvårsfisk på i alt 9 poster fordelt i hhv. Tryggevælde og Køge å jf. udsætningsplanerne fra DTU Aqua.

Disse halvårsfisk er vokset op i trygge hænder hos Hvilested dambrug – Først som befrugtede æg og derefter siden de klækkede i bakkerne i foråret. Fiskene stammer nemlig fra KSF’s elfiskeri af moderfisk i 2017 – Deraf den fuldendte cirkel.

Dagen startede kl. 11 på mødestedet ved Regnemarks bakke, hvor fiskene var ankommet med transport fra Hvilested Dambrug.
Udover de to personer fra Solrød Sportsfiskerklub, der hentede 650 halvårsfisk til Skensved å, så var ti personer – inkl 2 børn – klar til at hjælpe de kære små på vej ud i deres nye vilde liv i naturen. Solrød Sportsfiskerklub er også en del af samarbejdet “Køge Bugt Fiskepleje”, og deltager via dette samarbejde også i restaureringsprojekter og elfiskeriet.

10.000 stk ørredyngel er ret mange fisk at udsætte med spand og håndkraft, og efter 5 timer havde alle de kære små startet deres nye vilde liv.

Vi er i KSF meget stolte af alle de frivillige kræfter, der både deltager i og driver de mange forskellige vand- og fiskepleje initiativer – Selv når der på samme dag samtidigt er både et gydebanke genetableringsprojekt og udsætning af halvsårsfisk.

Det er en fryd for øjet, at se så mange ildsjæle udrette så meget på én dag – Mange, mange tak for indsatsen til alle frivillige, og selvfølgelig en tak til Hvilested Dambrug for at tage så godt vare på vores kære små.

Hvis du har lyst til at se hvordan forældrene til næste års halvårsfisk indfanges, så kom forbi til KSF’s elfiskeri i weekenden d. 3 og 4 november. Vi starter begge dage kl 9 på Gl. køge gård – Alle er velkomne.

Mvh
Køge Sportsfiskerforening