Køge Mede Team (KMT) og Køge Sportsfiskerforening (KSF) adskilles, og Claus Foss er ikke længere medeudvalgsformand.

/ Generelt

Køge Mede Team (KMT) er en sammenslutning af lystfiskere på facebook som er etableret og ejet af Claus Foss, som vi jo kender som en ildsjæl indenfor medefiskeriet. For flere år siden blev KSF og Claus Foss enige om at der kunne være fordele ved at samarbejde. Dette skete ved at dele af aktiviteterne i KMT blev et underudvalg af KSF med fokus på at skabe opmærksomhed på medefiskeriet i Tryggevælde Å. Det er også sket, og Claus Foss har gjort et stort arbejde med at lave åbne medekurser i Tryggevælde å, julebingo, for at skaffe penge, skaffe sponsorer til KSF og meget andet.
Alt dette er sket sideløbende med at Claus Foss jo ejer og driver Facebook siden KMT, holdt personlige grejmarkeder i KMT regi (ikke KSF) med grejhandel, samt har lavet andre aktiviteter udenfor KSF regi.

Dette har medført at bestyrelsen har fået henvendelser fra en del medlemmer med spørgsmål som:

Hvornår er forskellige aktiviteter i KSF regi og hvornår er aktiviteter i Claus Foss’s (KMT) regi?
Hvem tilfalder evt. overskud fra aktiviteter, KMT (Claus Foss) eller KSF?
Ved evt. sponsorer hvem de støtter KSF eller Claus Foss (KMT)?
Hvorfor må KMT holde åbne arrangementer i Tryggevælde å, hvor deltagerne ikke betaler dagkort?

Disse spørgsmål om KMT/KSF og flere andre fra de forskellige underudvalg under KSF, har medført at bestyrelsen i løbet af efteråret har udarbejdet og vedtaget et regelsæt for udvalg i KSF. Regelsættet beskriver hvordan et udvalg skal arbejde og hvordan de skal kommunikere udadtil.
Disse regler skal skabe klarhed for medlemmer og omverdenen. Regelsættet er lagt op på hjemmesiden – Læs dem her.

På trods af Claus Foss’ store arbejde, har der gennem længere tid været væsentlige samarbejdsvanskeligheder mellem bestyrelsen og Claus Foss.

En enig bestyrelse har derfor på et møde d. 18. december besluttet at afbryde samarbejdet med Claus, så Claus nu ikke længere laver aktiviteter i KSF regi. Fra d.d. vil KMT ikke være et underudvalg af KSF.

Det betyder at bestyrelsen vil søge at finde en ny person som ønsker at blive udvalgsformand i et nyt medeudvalg. Dette udvalg vil få navnet KSF mede udvalg, og der vil være midler til at starte nye aktiviteter.
At det har været nødvendigt at træffe denne beslutning er beklageligt, og Claus Foss er naturligvis ikke enig i beslutningen.
Da det jo er en personsag, ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere, hverken på hjemmesiden eller foreningens facebook side.
KSF’s medlemmer er velkomne til at ringe til formanden, hvis de har kommentarer.

December 2017
Bestyrelsen