Henrik Jacobsen indtræder i bestyrelsen.

/ Generelt

Claus Foss har ønsket at udtræde af bestyrelsen i Køge Sportsfiskerforening.Det ønske har bestyrelsen taget til efterretning og suppleant Henrik Jacobsen indtræder derfor i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.
Søren Kragh Jakobsen Nolin er ny næstformand.

Venlig hilsen
John Østergaard
Formand
Køge Sportsfiskerforening.