Forurening af vandløb – Hvad gør du?

/ Vandplejeudvalget

Hvad gør du hvis du konstaterer en forurening i et vandløb?

Du skal altid følge punkt 1 uanset hvilket vandløb du konstaterer forureningen i.
Hvis du konstaterer en forurening i Køge Å systemet, Vedskølle å systemet eller Tryggevælde å systemet vil vi bede dig om også at følge punkt 2.

1.
Ring 112 og fortæl hvor du er og hvilken forurening (f.eks. olie, døde fisk) du har konstateret. Politiet vil så sætte dig i forbindelse med det beredskab, som har ansvaret i det pågældende vandløb, eller selv overtage sagen derfra.

2.
Ring til én i Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg, som så vil tage kontakt til den kommune hvor vandløbet er beliggende. Du kan finde kontaktinformationer til vandplejeudvalget på vores hjemmeside – KLIK HER.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 2751 4841 eller mail. johnoestergaard@anarki.dk

Venlig hilsen
John Ø